Reklamační řád pro internetový prodej vstupenek

Společnost Openplace s.r.o., se sídlem Mánesova 2530, 251 01 Říčany, IČ: 250 82 451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48136, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 323 607 157(dále jen „Společnost“ nebo „prodávající“),vydává s účinností od 1. 1. 2014 tento reklamační řád pro účely prodeje lístků na kulturní akce pořádané Společností (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1.    Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Společnosti.
Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje vstupenek na kulturní akce v centru Na Fialce (dále jen „zboží“ či „výrobek“).

2.    Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3.    Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

4.    Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

1.    Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

2.    Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

3.    Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

4.    Místem uplatnění reklamace je centrum Na Fialce, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně v centru nebo poštou či emailem.

5.    Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

6.    Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.    Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše
o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

1.    Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

2.    Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.    Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

 

 

Formulář odstoupení od smlouvy

 

Kalendář akcí

<<  červenec 2024  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
151617
293031    

Aktuality