Provozní řád

1. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem DOLBY SURROUND 7.1 a technologií 3D.

 

2. Kapacita sálu je 104 míst.

 

3. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK a zákonem stanovenou DPH.

 

4. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají.

 

5. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

 

6. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

 

7. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina / uvaděče předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.

 

8. Rezervace mají omezenou platnost 14 dní a propadají 30 minut před plánovaným začátkem představení. Na některé akce může provozovatel umožnit pouze nákup vstupenek bez možnosti rezervace.

 

9. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina.

 

10. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

 

11. Z hygienických a bezpečnostních důvodů je zakázána donáška a konzumace vlastního občerstvení v kinosálu.

 

12. Při 3D projekci nesmí divák s brýlemi opustit promítací sál. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.

 

13. V prostorách kina je zakázáno kouřit.

 

14. V hledišti během programu je zakázáno používat mobilní telefon.

 

15. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

 

16. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.

 

17. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.

 

18. V kinosále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.

 

19. Na základě nedoručení filmové kopie nebo jiných technických problemů na straně provozovatele kina může dojít ke zrušení představení. Zakoupené vstupenky je možno v tomto případě vrátit na pokladně.

 

20. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

 

21. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

 

22. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v promítacím sále mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.

 

23. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

Kalendář akcí

<<  červenec 2024  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
151617
293031    

Aktuality